Alan Adı Tescil ve Transfer Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Alan Adı Tescil ve Transfer Sözleşmesi, Bilal BARIŞ İnternet Hizmetleri bundan sonra Hosting Marketim olarak anılacaktır. kontrolünde bulunan HOSTINGMARKETIM.COM.TR internet sitesi adresi üzerinden ürün ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır. arasında aşağıda detayları verilmiş olan şartlar kabul edilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ
2.1 Bu sözleşmeyi elektronik olarak onaylamanız, sözleşmeyi okuduğunuz ve sözleşme içerisinde yer alan tüm şartları kabul ettiğiniz ve mutabık olduğunuz anlamına gelmektedir.
2.2 Her iki taraf arasında oluşabilecek tüm anlaşmazlıklar sözleşme içerisinde detayları verilen açıklamalar çerçevesinde çözülecektir. MÜŞTERİ’nin belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda Hosting Marketim ilgili hesaplara el koyabilir veya verilen hizmetleri süreli, süresiz durdurabilir.
2.3Bu sözleşme Hosting Marketim ile MÜŞTERİ arasında, MÜŞTERİnin onaylamasının ardından yürürlüğe girer. Bu sözleşme Hosting Marketim in MÜŞTERİ ye sağladığı veya sağlayacağı domain kayıt ve transferine ilişkin kuralları, genel servis şartlarını kapsar.

3. TANIMLAR
3.1 MÜŞTERİ veHosting Marketim, tahsis edilen domain ile ilgili her türlü yetkilinin MÜŞTERİ olduğunu kabul eder.
3.2 Domain hizmeti bir tüzel kişilik tarafından alınmış olması durumunda, şirketin imza yetkilisi domain ile yetkili kabul edilir.
3.4 MÜŞTERİ, gerek Hosting Marketim'in, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün belirlediği veya daha sonra değiştireceği tüm kuralları kabul eder. ICANN veya, ICANN tarafından Kayıt Yetkilisi olarak atanmış kuruluşların belirlediği kurallara ve politikalara uymak amacıyla gerektiğinde Hosting Marketim tarafından bu sözleşmede değişiklikler yapılması gerekebilir. MÜŞTERİ, bu değişikliklerin yapılabileceğini kabul etmektedir.

4. ÜCRETLER
Hosting Marketim tarafından satışa sunulan hizmetlerin, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda MÜŞTERİ, hizmete ilişkin ödemeyi yapmayı kabul eder. Ödeme, MÜŞTERİ tarafından Hosting Marketim in belirlediği ödeme yöntemlerinden herhangi biri ile yapılır. Hosting Marketim in belirlediği ödeme yöntemleri; Kredi kartı ile online ödeme, Paypal ödeme sistemi ile ödeme, banka havalesi veya eft ile ödemedir. Hizmet bedelleri Türk Lirası veya Amerikan doları olarak belirlenmiş olabilir. Ancak tüm ödemeler sipariş aşamalarında güncel kur baz alınarak Türk Lirasına çevrilir ve ödeme Türk Lirası olarak yapılır. Domain kayıt hizmeti satın alındığında, Hosting Marketim verilen hizmet ile ilgili bedelin tamamını veya bir kısmını tehsil edemediği durumda veya ödeme tehsil edilmiş olsa bile daha sonra yapılan bir itiraz neticesinde ödemeyi iade etmesi durumunda, Hosting Marketim ödemenin tahsili yönünde her türlü yasal yaptırımlara başvurabilir. Ayrıca gerektiğinde MÜŞTERİ’nin hizmetlerini geçici veya kalıcı olmak üzere durdurabilir. Hizmetin farklı bir kişi veya kurum tarafından yapıldığı ve bu kişi veya kurumun hizmetin asıl sahibi olduğunu iaddia etmesi durumunda, domain ödemeyi yapan kişiye aktarılır. Ancak MÜŞTERİ tarafından yüklenmiş olan içerikler aktarılmaz. Sadece hizmet aktarımı gerçekleştirilir.

5.DOMAIN YENİLEMELERİ
Domain kayıtları MÜŞTERİ nin tercihine göre 1-10 yıl arasında bir süre için kayıt edilir. MÜŞTERİ istediği taktirde süre uzatımı yapabilir. Süre uzatımı kontrol panel üzerinden MÜŞTERİ nin sipariş geçerek ödeme yapması ile gerçekleşir. Hosting Marketim domain yenileme işlemini yapmak veya takip etmek ile yükümlü değildir. Hosting Marketim, MÜŞTERİ nin kayıt esnasında bildirdiği email adresine email ile uyarı mailleri gönderir. Ancak bu maillerin MÜŞTERİ tarafından farkedilmemesi veya ulaşmaması durumunda Hosting Marketim in yükümlülüğü bulunmaz. MÜŞTERİ domain bitiş tarihini takip etmek ile yükümlüdür.

Herhangi bir neden ile MÜŞTERİ den domain yenileme bedeli alınamaz ise Hosting Marketim tarafından kayıt edilen domain süre bitiminde kullanım dışı kalacaktır. Kullanım dışı kalan domain 7 gün içerisinde MÜŞTERİ’nin talep etmesi durumunda süre uzatılarak yenilenebilir ve aktif olur. Ancak 7 gün sonrasında domain Redemption Period sürecine girer. MÜŞTERİ bu süreç içerisinde domain almak isterse ICANN tarafından talep edilen maliyetler eklenerek masraflar tahsil edilir. Redemption Period süresi sonunda domain iptal sürecine girer. Bu süreçte hiç bir şekilde yenileme işlemi yapılamaz. Sürecin bitiminde domain tekrar herkes tarafından satın alınabilir duruma gelecektir.

6.SÖZLEŞME ŞARTI; DEĞİŞİKLİKLER
MÜŞTERİ, Hosting Marketim aracılığı ile domain kayıt işlemini yaptığı sürece bu sözleşme geçerlidir. ICANN kuralları gereği domain kayıt ve yenileme işleminden itibaren 60 gün süre ile domain bşaka bir firmaya transfer edilemez. Hosting Marketim gerek yasalar gerekse uluslararası domain kuralları doğrultusunda bu sözleşmede zaman zaman değişiklikler yapabilir. MÜŞTERİ, yapılabilecek bu değişiklikleri ve güncellemeleri kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeyi istemesi durumunda herhangi bir ödeme iadesi alamayacağını kabul etmiş sayılır.

7.GÜNCEL MÜŞTERİ BİLGİSİ; BİLGİNİN KULLANIMI VE SÜRE BİTİMİ
MÜŞTERİ, alınan hizmetlerin bir parçası olarak verdiği bilgileri doğru ve güncel tutmak zorundadır. Herhangi bir bilgide dğeişiklik olması durumunda Hosting Marketim tarafında değişikiikleri yapmak zorundadır. Nedeni ne olursa olsun MÜŞTERİ Hosting Marketim e verdiği bilgilerin doğru olmaması durumunda sözleşme ihlal edilmiş sayılır. Ayrıca şüpheli durumlarda Hosting Marketim, MÜŞTERİ den güncel bilgi isteme hakkına sahiptir. Bu bilginin verilmemesi durumunda Hosting Marketim verilen hizmetleri durdurma ve iptal etme yetkisine sahiptir. MÜŞTERİ domain kayıt esnasında verilen iletişim bilgilerinin kayıt operatörlerinin kuralları çerçevesinde internet üzerinde görülmesini kabul eder. Internet üzerinde herkes tarafından görülen bu bilgiler nedeniyle MÜŞTERİ, Hosting Marketim i sorumlu tutamaz.

MÜŞTERİ tarafından kayıt edilmiş her bir domain için aşağıda detayları verilen bilgilerin uluslararası domain politikaları gereğince whois servislerinde herkesin görebileceği şekilde yer alır. Internet üzerinde 3. Şahısların sorgulamalar sonucu bu bilgilere ulaşabileceği ve ticari olarak bu bilgilerin kullanılabileceği MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş sayılır.

  • Domain
  • Ad Soyad
  • Email Adresi
  • Posta Adresi
  • Name server sunucu bilgileri
  • Domain kayı tarihi
  • Domain süre bitim tarihi

8.UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI
MÜŞTERİ, Hosting Marketim tarafından uluslararası domain kuralları çerçevesinde düzenlediği “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” nı kabul etmiş sayılır. Hosting Marketim gerektiği zaman bu kurallarda değişikliğe gidebilir. MÜŞTERİ, hizmet alırken çözüm kurallarında yapılan değişiklikleri incelemek amacıyla belli aralıklarla Hosting Marketim sitesindeki sözleşmeleri okumak gerektiğini kabul eder. MÜŞTERİ, bu değişiklikler nedeniyle domain kaydını iptal etmek istemesi durumunda herhangi bir iade yapılamaz

9.DOMAİN DEVİR İŞLEMLERİ
MÜŞTERİ herhangi bir domaini başka bir kişiye Hosting Marketim sitesi veya MÜŞTERİ yetkilisi aracılığı ile devredebilir. Devir işlemi gerçekleştikten sonra domain geri alınamaz veya çalışmasına müdahale edilemez. MÜŞTERİ devir öncesinde tüm riskleri araştırıp emin olduktan sonar devir işlemini yapar. Devir sonrasında yaşanan anlaşmazlıklardan Hosting Marketim sorumlu tutulamaz. Domain başka bir domain kayıt firmasına sadece transfer kodu aracılığı ile aktarılabilir. Domain başka bir firmaya aktarıldıktan sonra Hosting Marketim in ilgili domain üzerinde herhangi bir sorumluluğu kalmaz.

10.HİZMETLERİN DURDURULMASI; SÖZLEŞME İHLALİ
MÜŞTERİ, Hosting Marketim in veya yetkili kayıt operatörü nün belirlediği tüm kuralları Kabul eder. Sözleşmelerde belirtilen kurallara uyulmaması halinde Hosting Marketim verilen hizmeti durdurma, askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

11.HİZMETLERİN KISITLANMASI; REDDETME HAKKI
Hosting Marketim tarafından satılmış olan herhangi bir domain, satış gerçekleştikten sonra hiç bir şekilde iptal edilemez. Domain adında herhangi bir değişiklik yapılamaz. Hiç bir şekilde ücret iadesi yapılamaz.

Domain hizmetini alan MÜŞTERİ aşağıdaki belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmamayı veya başkalarına kullandırmamayı kabul ve taahhüt eder.

12.İSTENMEYEN E-MAIL GÖNDERİMİ (SPAM)
12.1 Hosting Marketim in sağladığı servislere yüksek adetli veya tekrarlayan işlemlerin yapılması (domain sorgusu gibi)
12.2 Mail bombardımanı varış adresi, paket bozma, internet paket flooding gibi kullanımlar.
12.3 Serverlara yasadışı giriş yapma, güvenlik açıklarından faydalanarak zarar verme veya giriş yapma.
12.4 Herhangi bir kişi yada kuruma karşı iftira, zarar, tehdit, taciz ve benzeri yasal suç oluşturan girişimler.
12.5 5651 sayılı yasada tanımlanmış olan suçlar.
12.6 Terör ve nefret suçları, çocuk pornosu içerikleri veya bu içeriklere sağlanan linkler.
12.7 Farklı bir kişiyi taklit etmeye yönelik girişimler.
12.8 Genel ahlaka aykırı içerikler

Hosting Marketim bu gibi durumlarda domain hizmeti ile ilgili dudurma, iptal etme gibi her türlü önlemi alabilir. Sözleşme ihlali nedeniyle domain bedelinde herhangi bir iade yapılmaz.

Copyright© Hosting Marketim. All rights reserved. Web Tasarım by XCodeCompany