KİRALIK SUNUCU, VDS VE VPS SÖZEŞMESİ

1. TARAFLAR

Kiralık Sunucu, VDS ve VPS Sözleşmesi, Bilal BARIŞ İnternet Hizmetleri. bundan sonra Hosting Marketim olarak anılacaktır. Kontrolünde bulunan hostingmarketim.com.tr internet sitesi adresi üzerinden ürün ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır. arasında aşağıda detayları verilmiş olan şartlar kabul edilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ

2.1 Bu sözleşmeyi elektronik olarak onaylamanız, sözleşmeyi okuduğunuz ve sözleşme içerisinde yer alan tüm şartları kabul ettiğiniz ve mutabık olduğunuz anlamına gelmektedir.

2.2 Her iki taraf arasında oluşabilecek tüm anlaşmazlıklar sözleşme içerisinde detayları verilen açıklamalar çerçevesinde çözülecektir. MÜŞTERİ’nin belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda Hosting Marketim ilgili hesaplara el koyabilir veya verilen hizmetleri süreli, süresiz durdurabilir.

2.3 Bu sözleşme Hosting Marketim ile MÜŞTERİ arasında, MÜŞTERİ'nin onaylamasının ardından yürürlüğe girer. Bu sözleşme Hosting Marketim 'in MÜŞTERİ ye sağladığı veya sağlayacağı hizmetlere ilişkin kuralları, genel servis şartlarını kapsar.

3. HİZMET DETAYI

Hosting Marketim 'in bu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’ye vereceği hizmetlerin listesi aşağıda verilmiştir

Hosting Marketim’e ait Fiziksel Sunucunun kiralanması (Dedicated veya Kiralık Sunucu)

VPS veya VDS Sunucu (Hosting Marketim sunucuları üzerinden hizmet veren sanal sunucular)

4. HİZMET YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Müşteri’nin ödemeyi yapmasının ardından hizmet kullanıma açılır ve bilgiler müşteri’ye gönderilir. Hizmet açılımı online olabileceği gibi özel kurulum gerektiren durumlarda 24-72 saat kurulum süreci gerektirebilir.

4.2 Hosting Marketim’in kontrolü dışında gelişen internet hatlarında ortaya çıkabilecek olan kesinti, yavaşlık gibi problemler neticesinde oluşan erişim sorunlarından Hosting Marketim sorumlu tutulamaz.

4.3 Hosting Marketim 'in hizmeti açmasının ardından sunucu üzerinde kullanılan yazılım ve donanımlarda oluşabilecek sorunlardan Hosting Marketim sorumlu tutulamaz.

4.4 Sunucular üzerinde yedekleme sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. Her ne sebeple olursa olsun herhangi bir veri kaybında Hosting Marketim sorumlu tutulamaz.

4.5 Sunucu üzerinde kullanılan yazılım lisanslarından Hosting Marketim tarafından karşılandığı bildilmediği sürece tüm yazılım lisanslarından MÜŞTERİ sorumludur. 3. Kişi yada kuruluşlara verilecek her türlü zararın tazmininden MÜŞTERİ sorumludur.

4.6 MÜŞTERİ’ye ait sunucular içersinide yer alan içerikten MÜŞTERİ sorumludur. Mahkemeler, savcılık BTK veya kolluk kuvvetleri tarafından yapılan her türlü talep ve bildirim sonucunda Hosting Marketim gerekli görmesi durumunda hizmeti durdurabilir.

4.7 Kiralık sunucu ve VDS/VPS hizmetlerinde donanımsal sorunlardan Hosting Marketim sorumludur. Parça değişimi parka tedariğine bağlı olarak mümkün olan en kısa sürede Hosting Marketim tarafından yapılacaktır.

4.8 Sunucu desteği, sunucu destek paketleri çerçevesinde verilecektir. Sunucu yönetimi aksi belirtilmedikçe standart olarak MÜŞTERİ sormluluğundadır.

Hosting Marketim sunucuyu çalışır durumda teslim eder, yönetim MÜŞTERİ’ye geçtikten sonra oluşacak, yanlış yapılandırma, dosya silme, dosya değiştirme, zararlı içerik, zararlı yazılım gibi kullanıcı odaklı hatalar sonucu oluşan problemlerden MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Hosting Marketim sunucu destek fiyat tarifesi üzerinden ücreti karşılığında problem giderir veya yine ücreti karşılığında yeni kurulum yapabilir.

4.9 Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup her hâlükârda, MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden Hosting Marketim sorumlu değildir. Sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde Hosting Marketim aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde Hosting Marketim 'in uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü içerisinde Hosting Marketim 'in zararını nakden, defaten ve peşin olarak tazmin etmekle mükelleftir.

4.10 MÜŞTERİ sunucu kendine ait olsa dahi hiç bir şekilde izinsiz e-mail gönderimi (SPAM), Dolandırıcılık (Pishing) yapamaz. MÜŞTERİ kontrolü dışında yapılsa bile gerektiğinde Hosting Marketim haber vermeden hizmeti askıya alma hakkına sahiptir.

4.11 Sunucu hizmetlerinde barındırılamayacak olan içerikler aşağıda verilmiştir

IRCD (irc server’ları)

IRC script’leri/bot’ları

Korsan Yazılım/Warez

IP Tarayıcılar

Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları

Mail Bomber’lar/spam script’leri

Escrow hesabı

Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı

Çekiliş/kumar siteleri

Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler

Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

Mailer Pro

Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

5. ÜCRET ve TAHSİLAT

5.1 Hosting Marketim, hizmet için tehsil edilecek olan bedelleri e-mail yoluyla müşteriye bildirir.

5.2 Hosting Marketim, MÜŞTERİ tarafından hizmetin Kabul edilmesiye ödemeyi tehsil etme yetkisine sahip olur.

5.3 Hosting Marketim, yenileme ödemelerinin zamanında yapılmaması durumunda hizmeti askıya alabilir. Hizmetin askıya alınması nedeniyle oluşacak zararlardan Hosting Marketim sorumlu değildir.

5.4 Hosting Marketim verilen hizmetler ile ilgili fatura düzenler. Faturalar MÜŞTERİ paneli üzerinden indirilebilir.

5.5 Hizmet yenilemesi yapılmaması durumunda, hizmet bitim tarihinden sonraki 3. Günde VPS/VDS hizmetleri, hizmet bitim tarihinde Kiralık (Dedicated) Sunucu hizmetleri sistemlerden kalıcı olarak silinir.

6. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

6.1 MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir.

MÜŞTERİ, Hosting Marketim servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

6.2 Ödemelerin herhangi bir şekilde yapılmaması veya geciktirilmesi durumunda Hosting Marketim sözleşmeyi fesh etme hakkını elinde tutar.

6.3 Sözleşmede belirtilen kurallara uyulmaması durumunda Hosting Marketim sözleşmeyi fesh eder. Herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Copyright© Hosting Marketim. All rights reserved. Web Tasarım by XCodeCompany